Minggu, 30 Mei 2010

standar Prestasi

STANDARD PRESTASI ( SAINS )

BAND

STANDARD

DESKRIPTOR

EVIDANS

6
Memahami ciri-ciri dan boleh membuat lakaran  benda hidup dan benda bukan hidup.·        Murid dapat mengenal pasti, menamakan, menyatakan, membanding beza dan mengelas ciri-ciri benda hidup dan benda bukan hidup dengan tepat.
·        Murid dapat menghasilkan lakaran dengan kemas dan menunjuk cara lakaran benda hidup dan bukan hidup kepada rakan.

Buku Skrap
5
·        Murid dapat mengenali, menamakan, menyatakan, membanding beza dan mengelas ciri-ciri benda hidup dan benda bukan hidup dengan betul.
·        Murid dapat menghasilkan lakaran benda hidup dan benda bukan hidup dengan kemas.

4
·           Murid dapat mengenali, menamakan, membanding beza dan menyatakan ciri-ciri benda hidup dan benda bukan hidup  dengan ringkas.
·           Murid dapat menghasilkan lakaran benda hidup dan benda bukan hidup.
3
·           Murid dapat mengenali, menamakan, menyatakan, membanding beza dan mengelas ciri-ciri benda hidup dan benda bukan hidup dengan bimbingan guru.
·           Murid dapat menghasilkan lakaran benda hidup dan benda bukan hidup.
2
·           Murid dapat mengenali, menamakan dan menyatakan benda hidup dan benda bukan hidup.
1

·           Murid dapat mengenali benda hidup dan benda bukan hidup.LAPORAN PENTAKSIRAN SUMATIF UNTUK TOPIK/TEMA
BENDA HIDUP DAN BUKAN HIDUP
TAHUN 2011

Nama Pelajar        : …………………………………………
Kelas                    : ………………………………................AKADEMIK
BAND
·           Murid ini dapat mengenal, menamakan  dan menyatakan ciri-ciri benda hidup dan benda bukan hidup di sekeliling dengan memuaskan.
·           Murid ini juga boleh membanding beza dan mengelaskan ciri-ciri benda hidup dan bukan benda hidup.

5
SAHSIAH
·           Murid  ini seorang yang peka dengan arahan guru.
·           Dia juga dapat menyiapkan tugasan mengikut masa yang ditetapkan.
SOSIAL
·           Murid ini dapat berinteraksi dengan baik dalam kumpulan.
·           Dapat memberi bantuan kepada rakan yang memerlukan.
PENGGUNAAN EMK
·           Murid ini seorang yang kreatif dalam melakar gambar benda hidup dan benda bukan hidup.
          Disediakan oleh,                                                   Disahkan oleh,

         
          ----------------------------                                           ----------------------------
Guru Kelas                                                           Guru P.Kanan/Guru Besar

1 komentar:

maxenceza mengatakan...

ya ya ya barik.. sukses beh!


-- Reza Rumanda --